Kiralama Koşulları

Araç Kiralama Yaşı

Caraj Rental 'nın oto kiralama hizmetinden yararlanabilmek için yaş sınırı bulunmaktadır.

  • Ekonomik sınıf grup araçlar için en az 23 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
  • Orta sınıf grup araçlar için en az 25 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
  • Premium sınıf grup araçlar için en az 27 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
  • Lüks sınıf grup araçlar için 30 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

Ehliyet Süresi

Caraj Rental 'nın oto kiralama hizmetinden yararlanabilmek için ehliyet süre sınırı bulunmaktadır.

  • Ekonomi sınıfı araçlar için en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir.
  • Orta sınıf araçlar için en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir.
  • Premium sınıf araçlar için en 4 yıllık sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir.
  • Lüks sınıf araçlar için en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir.

Kredi Kartı ve Depozit

Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanmaktadır.

KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasar bedelinin, trafik cezalarının, otoyol geçişlerinin ve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerinin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

 Hasar, trafik cezaları, eksik yakıt bedelleri ve HGS-OGS masrafları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her işlem için ek olarak %30 (yüzde otuz) hizmet bedeli uygulanacaktır.


KİRACI; ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca cari hesapla çalışan KİRACI' lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen süre içinde yapacaktır. KİRACI verilen süre içinde ödeme yapmadığı takdirde fatura tarihinden itibaren TCMB en yüksek banka faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 Fatura düzenlenen şahıs ile KİRACI'nın ayrı şahıslar olması durumunda her iki şahısta borçtan müştereken ve müteselsilen sorumluluk doğacağını kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında depozit olarak kira sözleşmesinin mail order bölümüne KİRACI'nın muvafakati ile kredi kartı bilgilerinin alınmasına ve bu belge de yer alan bilgilerle KİRACI'ya ön bilgi verilmeden KİRALAYAN tarafından trafik cezalarının ve kiralama ile ilgili oluşan zarar bedellerinin de dahil tüm alacakların tahsilinde kullanılmasını KİRACI kabul ve taahhüt eder.

Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde hesaplanır. Ödemeler Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyeti'nde kabul gören döviz cinsinden veya kredi kartı ile yapılabilir. Dövizli ödemelerde Türk Lirası karşılığı TCMB efektif alış kuru üzerinden hesaplanır.

Ek Koşullar

Kiralamanız süresince tarafınıza yansıtılacak trafik para cezaları indirimsiz olarak siz müşterilerimizden tahsil edilecektir. Ayrıca trafik para cezasına ek olarak %25 hizmet bedeli tarafınıza yansıtılacaktır. Tahsilat, imzalamış olduğunuz mail order formundan yapılacaktır. Düzenlenen her bir ceza makbuzu için, ceza kesildiği tarihte aracın kimin kullandığı araştırılmaktadır ve bu işlemlerin takibi maliyetlidir. Genel kiralama koşullarında belirtildiği üzere bu maliyet ilgili kullanıcı tarafından karşılanmaktadır.

Söz konusu köprü ve erişme kontrollü yollardan yapılan geçişler OGS ya da HGS sistemine tabi olmayıp, köprü ve yol geçiş ücretleri geçiş sırasında tahsil edilmektedir. Bu tür yerlerden ücret ödemeden geçen araçların maliklerine; 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Kanunu 30/2. “geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin dört katı tutarında idarî para cezası uygulanmaktadır. Sonuç olarak ödemesiz geçilen kullanımlarda ödeme miktarının 5 katı kiracıdan tahsil edilir.

Araçlarda unutulan şahsi eşyalardan şirketimiz sorumlu değildir.

Kazalarda %100 kusurlu olan müşterilerimize sigortada yenilemesinde oluşan basamak farkı yansıtılacaktır.

Kira uzatmalarında ekstra kilometre kullanım hakkı verilmez.

Araç iadesinde yakıtın alındığı seviyede teslim edilmemesi halinde, eksik olan yakıtın bedeli %30 hizmet bedeli ile birlikte tahsil edilir.

Araçlarda sigara içilemez. Kül döküntüsü, koku gibi sigara içildiği tespit edildiği takdirde 800 TL detaylı temizlik bedeli tahsil edilir.

Çift taraflı trafik kazalarında, sigortanın atadığı eksperin kiralanan araca uygun gördüğü oranda yüzdelik kusur tamamen müşteriye yansıtılır ve aracın kasko bedelinin %4’ü olan muafiyet bedeli müşteriden tahsil edilir. Kazalardan doğabilecek araç değer kayıpları yine kiracıya yansıtılır ve kiracı bu bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, araç dönüş teslim formuna imza atmadığı veya atmayı kabul etmediği takdirde, aracı kiralayanın teslim aldığını beyan ettiği şekilde teslim ettiğini koşulsuz şartsız kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, aracı kiraladığı kullanım süresince oluşan cam kırıkları, cam çatlakları, taş çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar vs. sonucu kiralayanın belirttiği rakamları ödemesi gerektiğini kabul ve taahhüt eder.

Caraj Car Rental Çakır Rental Turizm Otomotiv AŞ kiracı ile yaptığı sözleşmeyi, sözleşme detaylarını, kiracıya ait kimlik/ehliyet iş ortaklarıyla, ödemeye aracılık eden aracı kurumlarla ve talep gelmesi durumunda kamu kurumlarıyla paylaşabilir. Bu durumu kendi rızam ve onayım ile kabul ediyorum.

Araçlar temiz verilip, temiz alınır, kirli getirilen araçtan 75 TL tahsil edilir.  Yıkama bedeli minibüs ve üst segmentte 2 katıdır.Whatsapp Telefon